2021-2022 Bahar Yarıyılı için Covid-19 nedeniyle Tez Ek Süre Talebi

Üniversitemizin 21/01/2022 tarih ve 01/02 sayılı Senato Kararına istinaden, COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez aşamasında olup, iki defa COVID-19 için ek süre almamış öğrencilerimizden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların ekte yer alan ‘’Tez Ek Süre’’ Formunu en geç 28 Ocak 2022 tarihine kadar doldurup danışman öğretim üyelerinin onayını alarak Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans COVİD-19 Tez Ek Süre Talep Formu

0

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: