Enstitü Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜNER – Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER – Enstitü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU – Müzik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nevin YAVUZ AZERİ – Resim Anasanat Dalı

Doç. Dr. Aydın ZOR  – Grafik Anasanat Dalı

Doç.  Kamuran Özlem SARNIÇ – Seramik Anasanat Dalı

Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU – Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

Doç. Dr. Zehra YİĞİT – Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN – Sinema-TV Anasanat Dalı

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN – Müzik Anasanat Dalı (Konservatuar)

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30
Tel: +90 242 226 01 36 - Fax