BAŞARI

Enstitümüz Resim A.S.D. Yüksek Lisans öğrencisi Gizem SEVİNÇ’in eseri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda  sergileyemeye layık görülmüştür.

Enstitümüz Resim A.S.D. Yüksek Lisans öğrencisi Abdulrahim GÜNEY’in eseri, Bahatttin TATİŞ Resim Yarışması’nda 3.lük  Ödülü’ne layık görülmüştür.

Enstitümüz Sanat ve Tasarım A.S.D. Yüksek Lisans öğrencisi Salih AĞAROĞLU’nun eseri, Bahatttin TATİŞ Resim Yarışması’nda Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür.

Enstitümüz Sanat ve Tasarım A.S.D. Yüksek Lisans öğrencisi Salih AĞAROĞLU’nun eseri, Sütçü İmam Üniversitesi Resim Yarışması’nda Başarı  Ödülü’ne layık görülmüştür.

0

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: