Giriş Sınavı Formları

GİRİŞ SINAVI FORMLARI

DOKTORA FORMLARI

MÜZİK ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI FORMLARI

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

TÜM ANASANAT DALLARI GİRİŞ SINAVI FORMLARI

(Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Fotoğraf,  Halı Kilim-Eski Kumaş Desenleri – Sahne Sanatları Anasanat Dalları )

MÜZİK ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI FORMLARI

 

MÜZİK ANASANAT DALI GİRİŞ SINAVI FORMLARI (Konservatuvar)
SİNEMA ANASANAT DALI – SANAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVI FORMLARI

 

SANATTA YETERLİK FORMLARI 

SANATTA YETERLİK BİLİM SINAVI
SANATTA YETERLİK MÜLAKAT SINAVI

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: