Lisansüstü Eğitim Kılavuzu

Online Başvuru

Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://bys.akdeniz.edu.tr/enstituadresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru Programına yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacaktır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin. İlgili enstitünün sizden istediği evrakları sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur.

::. Başvuru Kılavuzu (pdf) – Başvuru Kılavuzu (video) 


Başvuru Kayıt Takvimi

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Başvuru Kayıt Takvimi aşağıda yer almaktadır.

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Başvuru Tarihi

::. 14-15-16 Ağustos 2017 – Giriş Sınavı Tarihi

::. 25 Ağustos 2017 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

::. 25 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 11-15 Eylül 2017 – Yatay Geçiş ve Yeni Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri,Yatay Geçiş ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları,Kayıt Yenileme Tarihleri (Belge Teslimi)

::. 18-20 Eylül 2017 – Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ders Kayıtları Tarihleri

::. 18-20 Eylül 2017 – Özel Öğrenci Başvuruları


Anasanat Dalları

 

Güzel Sanatlar Enstitüsünde 7 anasanatdalı bulunmaktadır. Anasanatdallarımız;

Resim Anasanat Dalı -Müzik Anasanat Dalı -Seramik Anasanat Dalı-Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı-Sinema TV Anasanat Dalı -Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı (Yüksek Lisans)  -Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı (Sanatta Yeterlilik) dır.


Kontenjanlarımız

Güzel SanatlarEnstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Anasanatdallarına belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. İlgili Anasanatdalı Kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Genel Açıklamalar:

1- İlan kadrosuzdur.

2- Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

3- Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 


Ön Kayıtta İstenen Belgeler

I. SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

Kontenjanlar: 

TC Uyruklu: 12

Uluslararası Öğrenci: 2

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:

a.Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programına Fakültelerin Güzel Sanatlar Eğitimi, Plastik Sanatlar ve eşdeğer bölüm[1] lisans mezunları (Resim, Heykel, Grafik, Fotoğraf, Seramik ve Cam Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Sanatları Tasarımı) başvurabilir.

b.Yüksek lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş dil sınavlarına katılmış olmak yeterlidir.

c.Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması ve Alan Sınavı puanları ve yabancı dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır. Programa öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

d.Kayda esas sıralama puanı:

(1) Lisans not ortalamasının %30’u,

(2) Yapılan  mülakat ve yazılı sınav sonucunun (Alan Sınavı) %60’ı,

(3) Yabancı dil puanının %10’u,

(4) Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır.

e.Alan sınavındaki puanı 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.

f.Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Lisans ve Lisans eğitimi sonrasında yaptığı eserlerden oluşan bir dosyayı sınav jüri üyelerine sunar.

g. Sınav Yöntemi:  Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir.

h. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini almasına karar verebilir.

ı.Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu; lisans not ortalamasının %40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

i.Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır.

Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi:24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017

Sınav Tarihi:14 Ağustos  2017

Sınav Saati:10.00

Sınav Yeri:Güzel Sanatlar Enstitüsü

[1] Yüksek Lisans Programına başvuruda, eşdeğer bölüm olarak tabir edilen bölüm mezunlarının başvurularının kabulünde, ilgili anasanat dalının görüşü doğrultusunda aday kabulü gerçekleşmektedir. Anasanat Dalının başvurusunu kabul etmediği aday, ilgili sınava başvuramaz.


II. RESİM ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

Kontenjanlar: 

TC Uyruklu: 8

Uluslararası Öğrenci: 5

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:

a.Resim Yüksek Lisans Programına Fakültelerin Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim Anasanat Dalı/Resim-İş Eğitimi/Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı), Resim Bölümü lisans mezunları başvurabilir.

b.Yüksek lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş dil sınavlarına katılmış olmak yeterlidir.

c.Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması ve Alan Sınavı puanları ve yabancı dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır. Programa öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

d.Kayda esas sıralama puanı:

(1) Lisans not ortalamasının %30’u,

(2) Yapılan  mülakat ve yazılı sınav sonucunun (Alan Sınavı) %60’ı,

(3) Yabancı dil puanının %10’u,

(4) Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır.

 e.Alan sınavındaki puanı 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.

f.Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Lisans ve Lisans eğitimi sonrasında yaptığı eserlerden oluşan bir dosyayı sınav jüri üyelerine sunar.

g. Sınav Yöntemi: Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir.

h.Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini almasına karar verebilir.

ı.Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu lisans not ortalamasının %40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

i.Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır.

Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017

Sınav Tarihi: 15 Ağustos 2017

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Enstitüsü


III. SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

Kontenjanlar: 

TC Uyruklu: 8

Uluslararası Öğrenci: 5

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:

a.Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına Fakültelerin Güzel Sanatlar Eğitimi, Plastik Sanatlar ve eşdeğer programların yüksek lisans mezunları (Resim, Heykel, Grafik, Fotoğraf, Seramik ve Cam Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları) başvurabilir.

b.Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına başvurabilmek için Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (Sınava girildiği tarih itibarıyla 5 yıl geçerli) muadili bir puan almış olmak gerekir.

c.Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, Yüksek Lisans not ortalaması, Alan Sınavı puanları ve yabancı dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır.  Programa öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

d.Kayda esas sıralama puanı:

(1) Lisans not ortalamasının %30’u,

(2) Yapılan  mülakat ve yazılı sınav sonucunun (Alan Sınavı) %60’ı,

(3) Yabancı dil puanının %10’u,

(4) Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır.

 e.Alan sınavındaki puanı 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.

 f.Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Yüksek Lisans eğitimi ve sonrasında yaptığı eserlerden oluşan bir dosyayı sınav jüri üyelerine sunar.

g.  Sınav Yöntemi:  Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir.

h. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini almasına karar verebilir.

ı.Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu lisans not ortalamasının %40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60 dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

i.Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır.

Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017

Sınav Tarihi: 15 Ağustos  2017

Sınav Saati: 14.00

Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Enstitüsü


IV. MÜZİK ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

Kontenjanlar: 

TC Uyruklu: 8

Uluslararası Öğrenci: 2

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:

a.Müzik Yüksek Lisans Programına herhangi bir lisans programını bitiren ve lisans düzeyi not ortalaması 100 üzerinden en az 65 olan adaylar başvurabilir.Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması, yabancı dil puanları, alan sınavı ve mülakat puanları değerlendirilerek yapılır.

b.Kayda esas sıralama puanı:

 (1) Lisans not ortalamasının %10’u,

(2)Kompozisyon/yazılı anlatım becerisinin ölçüldüğü  mülakat sınav sonucunun %20’si,

(3) Yabancı dil puanının %10’u,

(4)Alan Sınavı puanının %60’nın hesaplanması sonucunda belirlenir.

Buna güre alan sınavından 65 toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Puanlar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesine alınır.

c.Alan sınavındaki puanı 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.

d.Yüksek Lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası kurulca (ÜAK) kabul edilmiş dil sınavlarına katılmış olmak yeterlidir.

e. Alan sınavında, sınav jürisi tarafından istenecek, eserleri çalmak[1] ve/veya sınavla ilgili sınav jürisinin belirlediği diğer hükümlülükleri yerine getirmek zorunludur.

f.Sınav jürisi, sınav günü, sınavdan önce toplanarak, alan sınavının ve mülakatın nasıl yapılacağı konusunda karar verir.

g. Bütün adaylar sınavın başlama tarih ve saatinde sınav yerinde bulunmak zorundadırlar.

h.Sınav video kayıt altına alınacaktır.

ı.Uluslararası adayların kayda esas sıralama puanı, lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat sınavının %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Uluslararası öğrencilere de aynı takvim ile Alan ve Mülakat Sınavları Değerlendirme koşulları uygulanacaktır.

i.Sınavı asıl listede kazanan adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar; kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre yedeklerden öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır.

[1] Sınava piyano, viyolonsel, kontrbas, obua, flüt, gitar çalgılarından başvurulabilir. Anasanat Dalı Kurulu tarafından kabul edilen ekli listedeki eserleri çalmak zorunludur.

Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017

Sınav Tarihi: 15-16 Ağustos  2017

Sınav Saati: 09.00

Sınav Yeri: Atatürk Konferans Salonu

Müzik Anasanat Dalı Müzik Yüksek Lisans Programı Adayların Çalmaları Gereken Zorunlu Eserler

A. Piyano En Alt Düzey Zorunlu Eserler (Her kategoriden birer eser hazırlanmalıdır.)

1. Etüdler

F. Chopin, Op. 25, No:2, Fa minör

F. Chopin, Op. 25, No: 12, Do minör

J. B. Cramer, No: 16 ve 23

2. Barok

J.S. Bach, 48 Prelüd ve Füg’ten 1 eser (prelüd ve füg birlikte)

J.S. Bach, İngiliz ya da Fransız süitlerinin ya da partitaların birinden en az üç

bölüm.

3. Klasik Sonat (Tüm bölümleriyle)

L. V. Beethoven, Op.13, Patetik Sonat, Do minör

L. V. Beethoven, Op. 14, No:2, Sol majör

W. A. Mozart, No:9, K.310, La minör

W.A. Mozart, No:11, K.311, La majör

4. Romantik

F. Chopin, Bir noktürn, bir vals ya da bir mazurka

R. Schumann, Op.2, Papillon’dan en az üç bölüm

R. Schumann, Op. 9 Karnaval’dan en az üç bölüm

R. Schumann, Kreisleriana, Op. 16 no. 7

P.İ.Çaykovski, Mevsimler’den bir parça

S. Rachmaninoff, Etüt Tablolar’dan bir parça

5. Çağdaş

A. Skryabin, Op.8 Etütlerden biri,

A. Skryabin, Op.6 Sonat, Fa minör,

A. A. Saygun, Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüd’den biri,

U. C. Erkin, Beş Damla’dan bir parça

B. Bartok, MikrokosmosVI’dan bir parça.

B. Viyolonsel Zorunlu Eserler (Her kategoriden birer eser hazırlanmalıdır.) 

1. Etüd veya Kapris

J.J. Dotzauer, 113 Etüt 4.Cilt (86-113)

David Popper, Op.73

A. Piatti, 12 Kapris (Op.25) kitaplarından bir etüd ya da bir kapris.

2. Süit

J.S.Bach ,4., 5., 6.viyolonsel süitlerinden-yavaş ve hızlı olmak üzere- iki farklı bölüm.

M. Reger, Op.131, 3 solo viyolonsel süitinden herhangi biri (iki farklı bölüm.)

3. Sonat

L.V. Beethoven, 3. Sonat (op.69), 4. Sonat (op.102, No:1) 5.Sonat (op102, No:2) (Bu

sonatların birinden iki farklı bölüm.)

J. Brahms,1. Sonat (Op.38), 2. Sonat (Op.99) (Bu sonatların birinden iki farklı bölüm.)

C. Franck, Sonat (La Major) (iki bölüm).

C. Debussy, Sonat (Re minör) (iki bölüm).

D. Şostakoviç Viyolonsel Sonatı (Op.40) (iki bölüm).

S. Prokofiev, Viyolonsel Sonatı op.119 ( iki bölüm). 

4. Konçerto

J. Haydn, Viyolonsel Konçertosu (Re Majör) (1. veya 2., 3. bölümler).

E. Lalo, Viyolonsel Konçertosu (1. veya 2., 3.bölümler).

P.I. Tchaikovsky, Rococo Varyasyonları.

A. Dvorak,Viyolonsel Konçertosu (2. veya 2., 3. bölümler).

C. Saint-Saens Viyolonsel Konçertosu.

E. Elgar, Viyolonsel Konçertosu (1. veya 2., 3.bölümler).

*Sınav programı ‘sonat’ dışında ezber çalınmalıdır. 

C. Obua En Alt Düzey Zorunlu Eserler (Her kategoriden birer eser tüm bölümleriyle

hazırlanmalıdır.)

1. Etüd

E. Bozza, 18 Etüdes’ den 1 No’luEtüd.

F. Gillet, 22 Etüt’ten biri.

2. Sonat

H.Dutilleux, Obua ve Piyano için Sonat.

P. Hindemith, Obua ve Piyano için Sonat.

F. Poulenc, Obua ve Piyano için Sonat.

3. Konçerto

W.A. Mozart, Do Majör Konçerto.

R.Strauss, Konçerto.

D. Flüt En Alt Düzey Zorunlu Eserler 

1. Etüd

Johachim Andersen Op.15, Köhler Virtüöz Etütler.

2.Sonat

Reinecke “Undine” Sonat, Poulenc Flüt – Piyano Sonatı, J.S.Bach Mi Minör

Sonat ya da Mi Majör Sonat.

3.Konçerto

Mozart Flüt Konçertosu KV. 313 ya da KV. 314.

E.Kontrabas En Alt Düzey Zorunlu Eserleri (Her kategoriden birer eser hazırlanmalıdır.)

1. Etüd veya Kaprisler

Hrabe, 86 Etüd.

Nanny, 10 Etüd ve Kapris.

J. E. Storch, 1. Kitap 57 Etüd.

(Bu etüd ya da kaprislerden biri) 

2. Sonat 

H .Eccles, Sonat

VilmosMontag, Sonat

Schubert, Arpeggione Sonat

J. M. Sperger, Re Majör Sonat 

3. Konçerto

K. Dittersdorf , Konçerto

Dragonetti, Konçerto

J. Vanhal, Konçerto

Koussevitzky, Konçerto

G. Bottesini, Konçerto

Nino Rota, Konçerto

4. J.S. Bach

Solo süitler, (2, 3, 4)

F. Gitar En Alt Düzey Zorunlu Eserleri (Her kategoriden birer eser hazırlanmalıdır.)

1.Etüt

H.VillaLobos ( 12 Etüd )

L.Legnani ( 36 Kapris)

2.Barok dönemden bir eser

J.S.Bach (Süit veya Sonatlardan en az 2 bölüm)

D.Scarlatti (Sonatlardan biri)

3.Klasik veya Romantik-Geç Romantik Dönem

F.Sor, M.Giuliani, D.Aguado, G.Regondi, N.Coste, J.K.Mertz, L.Legnani, F.Tarrega,

A.Barrios, İ.Albeniz, E.Granados gibi bestecilerden “Sonat, Varyasyon veya

Fantazi formunda bir eser”

4. Çağdaş Dönem

M. Ponce, H.V.Lobos, J.Rodrigo, C.Tedesco, L.Brouwer, N.Koshkin, A.Tansman, M.

De Falla gibi bestecilerden bir eser.

G. Şan En Alt Düzey Zorunlu Eserler (Aday aşağıdaki her maddeden kendi ses rengine

uygun birer eser hazırlayarak, orijinal dilinde ezber söyleyecektir.)

1. Antik Arya (ArieAntiche). 

2. Arya (W. A. Mozart Operaları’ndan). 

3. Arya (Romantik Dönem Operaları’ndan). 

4.Lied

F. Schubert, Winterreise, Schwanengesang albümlerinden.

R. Schumann, Liederkreis Op. 39, Dichterliebe Op.48, albümlerinden.

5.Türk eseri (Opera, oratoryo aryası ya da piyano eşlikli halk türküsü).

Müzik Bilimi ve Müzik Eğitimi alanlarında sınava girecek adaylarda aşağıdaki sınav şartları uygulanmaktadır. 

Notası ile geleneksel, etnik ya da Batı klasik müzik çalgılarından herhangi birinden,

farklı türde en az üç eser. (Aday tarafından, eser notaları, sınav öncesinde 5 nüsha halinde

jüriye teslim edilecektir.)


V. SİNEMA/TV ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

Kontenjanlar: 

TC Uyruklu: 5

Uluslararası Öğrenci: 2

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:

a.Sinema-TV Yüksek Lisans Programına Fakültelerin Sinema-Tv, Radyo-TV-Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, Film Tasarımı, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik ve Fotoğraf Bölüm mezunları başvurabilir. Lisans düzeyi not ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan adaylar değerlendirme sınavına alınır.

b.Yüksek lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş dil sınavlarına katılmış olmak yeterlidir.

c.Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması ve Alan Sınavı puanları ve yabancı dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır. Programa öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.

d.Kayda esas sıralama puanı:

(1) Lisans not ortalamasının %20’si,

(2) Yapılan  mülakat ve yazılı sınav sonucunun (Alan Sınavı) %60’ı,

(3) Yabancı dil puanının %20’si,

(4) Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır

e.Alan sınavındaki puanı 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.

f.Alan sınavına girecek olan adaylar, Lisans ve Lisans eğitimi sonrasında yaptığı eserlerden oluşan bir dosyayı sınav jüri üyelerine sunar.

g.  Sınav Yöntemi:  Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir.

h. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini almasına karar verebilir.

ı.Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu; lisans not ortalamasının %40 ve mülakat sınavının %60 dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

i.Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır.

Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017

Sınav Tarihi: 16 Ağustos  2017

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Enstitüsü


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ:
a)       
Türkçe eğitim veren programlar için Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri ve Yunus Emre Enstitüsünce verilen en az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe eğitim veren programlarından mezun olanlarda aranmaz).
b)       
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış ilgili lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz).ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ:

c)       Üniversitemiz Enstitülerinin yüksek lisans programlarına uluslararası öğrenci kabulünde yabancı dil şartı aranmaz.

d)       Üniversitemiz Enstitülerinin Sanatta Yeterlik programlarına uluslararası öğrenci kabulünde anadili dışında en az 55 puan yabancı dil şartı aranır.

e)       Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran çift uyruklu adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

f)        Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü programlarında eğitim görmek isteyen uluslararası adaylar başvurularını, http://bys.akdeniz.edu.tr/enstituadresini kullanarak ONLİNE yapacaklardır.


Özel Öğrenci Kabulü

(1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ayrıntılı bilgi için>>


Puan Dönüşümü

YÖK – 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıklarına BURADAN ulaşabilirsiniz.


Kesin Kayıt Sonrası Süreç

 

Akademik Takvim

::. 18.08.2017 – Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 11-15.09. 2017 – Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

::. 18.09.2017 – Derslerin Başlaması

::. 18-22.09 2017 – Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

::. 22.12.2017 – Derslerin Sona Ermesi

::. 22.12.2017 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerinin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 12.01.2018 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerini Savunma Tarihinin Son Günü

::. 05.01.2018 – Tezlerin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 25.12.2017-05.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları

::. 10.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesinin ve Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü

::. 12.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Son Başvuru Tarihi

::. 15-19.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme)

::. 24.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 18.09.2017-24.01.2018 – Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri


Anasanatdalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti

 

daha sonra yayına girecektir.

Ders Kataloğu

2017 – 2018 Ders Kataloğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ders Görevlendirmeleri

2017 – 2018 Ders Görevlendirmelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.


Öğrenci Otomasyon Sistemi

Öğrenci Otomasyon Sistemi (Ders Kayıt İşlemleri – Not Görüntüleme – Mesajlaşma)

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerimiz , e-Akdeniz Öğrenci Portalınaeogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden giriş yapmalıdır. Bu adresinden öğrencilerimiz, ders kayıt işlemleri, not görüntüleme, duyuru takibi yapabilmekte ve  Eduroam hesabı (kablosuz internet), Office 365 hesabı (e-Posta, Ofis uygulamaları, web, onedrive vs.), SSL VPN hesabı(Kütüphane Veri tabanı kullanımı vs) ve Microsoft Imagine (yazılım geliştirme araçları ve diğer yazılımlar vs.) hesabı alabilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz https://bys.akdeniz.edu.tr/ adresinden de not görüntüleme, duyuru takipi ve dosya görüntüleme işlemlerini rahatlıkla yapabilir, iletilen mesajları görebilir. e- Eğitim Kullanım Kılavuzuna http://baum.akdeniz.edu.tr/e-egitim-kullanim-kilavuzu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar

::. Kütüphane Veritabanlarına Erişim

::. Formlar

::. Öğrenci e-Posta – Office 365

::. Eduroam

::. Microsoft Imagine Servisi

::. SPSS Programı

::. Akademik Etkinlikler

::. Üniversitemiz Genel Duyuruları

::. Merkezi Yemekhane


Enstitümüz İletişim Bilgileri

Adres: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok  Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı / ANTALYA

Web Sitesi: http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/

Telefonlar: 0 242 226 01 30

Fax : 0 242 226 01 36

e-Posta : gse@akdeniz.edu.tr

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30
Tel: +90 242 226 01 36 - Fax