Program Değerlendirme Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Doç. Handan DAYI  Ens. Müd. Yrd.

Prof.Dr.Hasan Arapgirlioğlu Müzik Anasanat Dalı

Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Doç. Dr. Hazan KURTASLAN Müzik Anabilim Dalı

Doç. Umut KAYAPINAR  Resim Anasanat Dalı

Doç. Kemal TİZGÖL  Seramik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zülbiye SEVGİLİ POLAT  Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERSÜMER Sinema TV Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN Grafik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selda ÖZTURAN Heykel Anasanat Dalı

 

 

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: