Tez Savunma Sınavından Sonra Mezuniyet Aşamasında Enstitüye Teslim Edilmesi Gereken Belgeler ve Diğerleri

1) 2 Adet Ciltlenmiş Tez  ( Yüksek Lisans tezlerinin dış kapakları lacivert deri cilt ile kaplanmalıdır. Doktora/Sanatta Yeterlik tezlerinin dış kapakları bordo deri cilt ile kaplanmalıdır. )

2) 2 Adet CD (Tezin tamamı 2 ayrı CD’ye PDF olarak yüklenmiş olmalıdır. CD ye yüklenen PDF dosyasında Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu yer almayacaktır.))

3) Tez Ön İnceleme Formu (Tez baskıya verilmeden önce Dr. Öğr. Üyesi Handan DAYI tarafından incelenip imzalanması gerekmektedir.)

4) Tez Veri Giriş Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasına öğrenci tarafından kendisine ait bilgiler girilerek, tez veri giriş formunun öğrencinin ıslak imzası ile Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.)

5) Turnitin (İntihal Raporu) (Yönetmelik gereği benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Danışman öğretim üyesinden imzalı şekilde teslim alınarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.)

6) 2 Adet Eser

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: