TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısı kararı gereğince

1- Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2- Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının  “denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

3- Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,

kararı gereğince;

*Önlisans ve Lisans öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma işlemlerinin online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 Tarihinden itibaren yapılabilecektir.

* Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olan öğrencilerinin; 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma işlemlerinden yararlanıp yararlanamayacağı Üniversite yönetim kurullarında değerlendirilmek üzere tez danışmanının onayı ile online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

0

Misyon

Enstitümüz, çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisansüstü eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Vizyon

Enstitümüz vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B – Blok Kat:3 Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 226 01 30 Öğrenci işleri dahili:1456-1457
Tel: