Aday Öğrenci Süreci

1- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü eğitim vermektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsünde herhangi bir Yüksek Lisans programına başvurmak için en az 4 yıllık bir fakültenin lisans diplomasına, tüm ders notlarınızın görülebildiği resmi lisans transkript'ine ve Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav puanına sahip olmanız gerekmektedir (Eğer mezun olduğunuz lisans programına Özel Yetenek Sınavı ile girmediyseniz disiplinlerarası programlara başvuru için ALES puanı da gerekmektedir).

2- Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlik / Doktora programına başvurmak için Tezli Yüksek Lisans diplomasına, tüm ders notlarınızın görülebildiği resmi yüksek lisans transkript'ine ve Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 puana (son 5 yıla ait sınavlar geçerlidir!) sahip olmanız gerekmektedir.

3- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yılda iki kez (Güz ve Bahar Yarıyılı) öğrenci almaktadır. Sınav ve başvuru tarihleri, her yıl Lİsansüstü Programlar Akademik Takvimi başlığı altında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Sınav duyuruları, program kontenjanları ve programlara özel başvuru koşul ve esasları, sınav başvuru tarihinden önce Enstitümüz internet sayfasında yayınlanır.

4- Sınav başvuruları ilan edilen tarihler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru esnasında istenen tüm belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir (e-devletten alınmış doğrulanabilir belgeler tercih edilmelidir). Bu aşamada eksik belge yükleyen ya da programa ait koşul ve esaslara uygun olmayan başvurular iptal edilir. Ön eleme sonucunda sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, sınavdan önce Enstitümüz internet sayfasında ilan edilir.

5- Sınava girmeye hak kazanan öğrenciler, sınav duyurusunda ilan edilen evraklarla birlikte bilim ve/veya mülakat sınavlarına, ilan edilen yer ve tarihte yüz yüze katılırlar. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar Akademik takvimde belirtilen tarihte enstitümüz internet sayfasında ilan edilir.

6- Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınav sonuç ilanında belirtilen tarihler içerisinde ve gerekli belgeler ile birlikte OBS üzerinden ya da şahsen öğrenci kayıtlarını yaptırırlar.

* Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde tüm eğitim süreçleri Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülmektedir.

Eklenme tarihi :6.10.2022 00:10:58
Son güncelleme : 4.04.2024 01:10:49