Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu 2022

EK-2-Ön-Kapak.docx

EK-3-İç-Kapak.docx

EK-4-Kabul ve Onay Sayfası.docx

EK-5-Kabul ve Onay Sayfası - 2. Danışman.docx

EK-6-ÖZ.docx

EK-7-ABSTRACT.docx

EK-8-İÇİNDEKİLER-DİZİNİ.docx

EK-9-TABLOLAR-DİZİNİ.docx

EK-10-GÖRSEL-DİZİNİ.docx

EK-11-Tablo-ve-Görsel-Örnek.docx

EK-12-KISALTMALAR.docx

EK-13-Çalışmada-Adı-Geçenler.docx

EK-15-Etik-Kurul-Onay.docx

EK-16-Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı.docx

EK-17-Etik-Beyanı.docx

EK-18-Orjinallik-Raporu.docx

EK-19-Orjinallik-Raporu - English.docx

EK-20-Sırt-Yazısı-YL.docx

EK-21-Sırt-Yazısı-STY.docx

EK-22-Sırt-Yazısı-DR.docx

Eklenme tarihi :6.10.2022 00:15:26
Son güncelleme : 13.06.2023 22:43:28