Kalite Hedefleri ve Kalite Güvence Sistemi

Kalite Hedefleri

  1. Akademik personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
  2. Öğrenci memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
  3. İdari personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
  4. Öğrencilerimizin sanatsal görünürlüklerini arttırmak için yılda en az bir kez olmak üzere mezun öğrenci sergileri açmak,
  5. İç ve dış paydaşların fikirlerinin alınabileceği etkinliklerin oluşturulmasını sağlamak
  6. Çok disiplinli lisansüstü program sayısının artırmak,
  7. Enstitümüzde bir yıl içerisinde BAP desteği alan tez projesi sayısını artırmak,
  8. Enstitümüzde tez projelerinden yayınlanan makale sayısını artırmak,
  9. Enstitümüzden mezun olacak öğrenciler için bir takip sistemi oluşturmak.

 

Kalite Güvencesi Sistemi

Enstitü eğitim-öğretim faaliyetleri,  Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Antalya Devlet Konservatuarının öğretim üyeleri (ilgili anabilim/anasanat dalı) tarafından yürütülmektedir.  Sınıf, laboratuvar, atölye gibi fiziki donanım ve ihtiyaçlar konusunda GSF ve Devlet Konservatuarı kaynaklarından yararlanılmaktadır.  GSF ve Konservatuarın sahip olduğu akademik personel, fiziki donanım ve teknik altyapının güçlendirilmesine bağlı olarak Enstitü de daha nitelikli kurum haline dönüşecektir. İç ve dış paydaşların görüşlerinden elde edilen veriler ve geri dönütler sonucunda eğitim-öğretim süreci ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek iyileştirilmesine çalışılmakta, öğrenci ve akademik personelin şikâyet ve dilekleri dikkate alınmaktadır. Enstitü Birim Kalite Komisyonu; kaliteden sorumlu Müdür Yardımcısı, 5 Öğretim Üyesi, Öğrenci Temsilcisi ve Enstitü Sekreteri’nden oluşturulmuştur.

 

Eklenme tarihi :22.03.2023 15:11:56
Son güncelleme : 22.03.2023 15:11:56