Yüksek Lisans Süreci

1- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Enstitümüz internet sayfasında ilan edilen adaylar, ilanda belirtilen tarihler içerisinde, belirtilen evraklar ile birlikte şahsen Enstitümüze başvurarak öğrenci kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen tarihler içerisinde öğrenci kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

2- Kayıtlarını başarıyla yaptıran öğrencilerin danışmanlığını geçici olarak Anasanat Dalı Başkanı yürütür. Öğrenciler tercihen 1. yarıyılın ders kayıt haftasında, en geç 1. yarıyılın sonunda "DAN 100 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu"nu doldurarak, danışman seçimi için Anasanat Dalı'na başvururlar. Öğrenciler, Atölye, Danışmanlık, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez derslerini danışmanları ile birlikte yürütürler.

3- Yüksek Lisans eğitimi en az 4, en çok 6 yarıyıldır. 1. ve 2. yarıyıllar ders dönemleridir ve öğrencilerin her yarıyıl 30'ar AKTS ders seçmeleri ve bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Ders dönemi en çok 4 yarıyıl sürebilir. 4. yarıyılın sonunda başarısız dersi varsa, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4- Tez çalışmasına en geç 3. yarıyılın başında başlanması gerekir. Tez önerisi danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından hazırlanır ve "TEZ 110 Tez Öneri Formu" doldurularak Anasanat Dalı'na teslim edilir. Tez önerisi, Anasanat Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir.

5- Yüksek Lisans öğrencileri en geç 6. yarıyılın sonunda tezlerini danışmanları gözetiminde hazırlayarak Enstitü'ye sunmakla yükümlüdürler. Belirtilen süreler içerisinde tezini teslim edemeyen ya da tez savunma sınavında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir (Ayrıntılı bilgiler için: Yüksek Lisans Tez Süreci).

6- Eğitim ve tez sürecini başarı ile tamamlayan ve tez savunma sınavından başarılı olan öğrenciler, tez teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Lisans Diplomalarını almaya hak kazanırlar.

* Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde tüm eğitim süreçleri Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülmektedir.

Eklenme tarihi :6.10.2022 00:11:05
Son güncelleme : 16.01.2024 22:53:33