Doktora Süreci

1- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Enstitümüz internet sayfasında ilan edilen adaylar, ilanda belirtilen tarihler içerisinde, belirtilen evraklar ile birlikte şahsen Enstitümüze başvurarak öğrenci kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen tarihler içerisinde öğrenci kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

2- Kayıtlarını başarıyla yaptıran öğrencilerin danışmanlığını geçici olarak Anabilim Dalı Başkanı yürütür. Öğrenciler tercihen 1. yarıyılın ders kayıt haftasında, en geç ise 2. yarıyılın sonunda "DAN 001 Doktora Danışman Öneri Formu"nu doldurarak, danışman seçimi için Anabilim Dalı'na başvururlar. Öğrenciler, Seminer, Danışmanlık, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez derslerini danışmanları ile birlikte yürütürler.

3- Doktora eğitimi en az 8, en çok 12 yarıyıldır. 1, 2, 3 ve 4. yarıyıllar ders dönemleridir ve öğrencilerin her yarıyıl 30'ar AKTS ders seçmeleri ve bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Ders dönemi en çok 4 yarıyıl sürebilir. 4. yarıyılın sonunda başarısız dersi varsa, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4- Tez çalışmasına en geç 5. yarıyılın başında başlanması gerekir. Öğrenci en geç 5. Yarıyıl sonuna kadar Tez Yeterlik Sınavına girer ve başarılı olduğu takdirde Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez önerisi danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından hazırlanır. Öneri "TEZ 009 Doktora Tez Konusu Öneri Formu" doldurularak Tez İzleme Komitesi'ne sunulur. Tez İzleme Komitesi belirli aralıklarla toplanarak tez sürecini denetler. 

5- Doktora öğrencileri en geç 12. yarıyılın sonunda, Tez İzleme Komitelerinden başarıyla geçmek ve tezlerini danışmanları gözetiminde hazırlayarak Enstitü'ye sunmakla yükümlüdürler. Belirtilen süreler içerisinde tezini teslim edemeyen ya da tez savunma sınavında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir (Ayrıntılı bilgiler için: Doktora Tez Süreci).

6- Eğitim ve tez sürecini başarı ile tamamlayan ve tez savunma sınavından başarılı olan öğrenciler, tez teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doktora Diplomalarını almaya hak kazanırlar.

* Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde tüm eğitim süreçleri Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülmektedir.

Eklenme tarihi :17.01.2024 00:26:04
Son güncelleme : 17.01.2024 00:50:06